• Danh mục

  • Về Ocialis

  • Cam kết từ thương hiệu

  • Câu chuyện thương hiệu

  • Giá trị cốt lõi

  • Chứng nhận

  • Đội ngũ Ocialis

VỀ OCIALIS

SỨ MỆNH

Hỗ trợ các nhà sản xuất thủy sản tiếp cận toàn diện với giải pháp dinh dưỡng (thức ăn, dịch vụ, dưỡng chất) nhằm tối ưu hóa hiệu quả kỹ thuật và kinh tế cũng như đảm bảo sự tăng trưởng và bền vững.

MỤC TIÊU

Trở thành đối tác chiến lược về dinh dưỡng của các nhà sản xuất thủy sản hàng đầu thông qua cách tiếp cận hiệu quả kinh tế cũng như kỹ thuật cho tất cả loài thủy hải sản.

OCIALIS TOÀN CẦU

Ocialis là một thương hiệu thức ăn thủy sản quốc tế hiện đang được phân phối tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương và Châu Mỹ.