• Danh mục

  • Về Ocialis

  • Cam kết từ thương hiệu

  • Câu chuyện thương hiệu

  • Giá trị cốt lõi

  • Chứng nhận

  • Đội ngũ Ocialis

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Ocialis theo đuổi  “Chuẩn Mực Quốc Tế” dựa vào 3 giá trị cốt lõi của nhãn hàng.

Chuẩn Tương Lai: Ocialis là nhãn hàng được xây dựng trên nền tảng vì một tương lai tốt đẹp thông qua sự gắn kết cùng phát triển kinh tế, bảo vệ tài nguyên và môi trường, nâng cao các chuẩn mực sống vì một hệ sinh thái bền vững

Chuẩn Dinh Dưỡng: Gần 20 năm đồng hành cùng các hộ nuôi, Ocialis thấu hiểu rằng thức ăn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Do đó, các chuyên gia của Ocialis đã liên tục nghiên cứu, cải tiến công thức, mang đến những chuẩn mực dinh dưỡng đạt chất lượng cao cho khách hàng tại Việt Nam và nhiều nước khác ở Châu Á Thái Bình Dương và Châu Mỹ

Chuẩn Mô Hình: Sức mạnh của Ocialis đến từ giải pháp toàn diện để giúp khách hàng cải thiện điều kiện trang trại, áp dụng các phương pháp kỹ thuật, nâng cao hiệu quả và tối ưu hiệu suất nuôi. Đội ngũ kỹ thuật của Ocialis đã dành nhiều tâm huyết phát triển và nghiên cứu thực nghiệm, tự hào mang đến nhiều mô hình phù hợp cho quý khách hàng.