• Danh mục

  • Về Ocialis

  • Cam kết từ thương hiệu

  • Câu chuyện thương hiệu

  • Giá trị cốt lõi

  • Chứng nhận

  • Đội ngũ Ocialis

ĐỘI NGŨ OCIALIS

MARC CAMPET

Giám Đốc Phát Triển Thương Mại Thủy Sản ADM Dinh Dưỡng Vật Nuôi Châu Á

Phạm minh anh

Giám Đốc Nghiên Cứu Và Phát Triển Dinh Dưỡng Vật Nuôi ADM Châu Á

Nguyễn hoàng vũ

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Thủy Sản ADM Dinh Dưỡng Vật Nuôi Việt Nam.