• Danh mục

  • Về Ocialis

  • Cam kết từ thương hiệu

  • Câu chuyện thương hiệu

  • Giá trị cốt lõi

  • Chứng nhận

  • Đội ngũ Ocialis

CHỨNG NHẬN

Thức ăn trong nuôi trồng thủy sản đóng một vai trò quan trọng trong quá trình đảm bảo an toàn thực phẩm cho con người.

Chúng tôi tuân theo các quy định an toàn, truy xuất và đảm bảo chất lượng thức ăn chăn nuôi trong tất cả các hoạt động sản xuất:

  • Tìm nguồn cung ứng nguyên liệu, đánh giá nhà cung cấp và các thành phần.
  • Kiểm soát chất lượng nguyên liệu, xử lý và dự trữ hàng hóa trong kho.
  • Chế biến thức ăn và kiểm soát chất lượng.
  • Phân phối thành phẩm.

Được kiểm định hàng năm và được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001, chứng nhận Global G.A.P và chứng chỉ “Thực hành Nuôi trồng thủy sản tốt nhất”