Chủng loại và Thức ăn

Thức ăn cho tôm

Tất cả các phạm vi của chúng tôi đã được phát triển để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của tôm nhằm kháng lại dịch bệnh để phát triển tốt nhất.

Nhờ quy trình sản xuất và tính chuyên nghiệp của đội ngũ, sản phẩm của chúng tôi mang lại sự ổn định tối ưu cho môi trường nước và hạn chế tối đa tồn dư thức ăn trong nước.

Chúng tôi sản xuất một chuỗi thức ăn phù hợp với từng điều kiện canh tác với từng loài

  • Thức ăn tăng trưởng cao để hoàn thiện trước khi thu hoạch.
  • Thức ăn dành cho ao nuôi mật độ cao.
  • Thức ăn bổ sung cho ao có tính tự nhiên cao.
  • Thức ăn cho độ mặn cao hay thấp.

shrimp

shrimp1

 

 

shrimp2Tôm thẻ
shrimp3Tôm sú
shrimp3Giai đoạn tăng trọng