Chủng loại và Thức ăn

Thức ăn cho Cá

Chúng tôi có mang lưới hoạt động rộng khắp trên thế giới sẽ mang lại những giá trị lợi ích cho khách hàng.

Khả năng hấp thụ, tốc độ tăng trưởng, chi phí, năng suất phi lê và chất lượng thịt, sức khỏe cá… tùy thuộc vào loài và môi trường, phương pháp canh tác…Chúng tôi có những phản hồi để phục vụ khách hàng.

Đặc tính của một số loài được nghiên cứu liên tục, như: nhu cầu dinh dưỡng, phương pháp canh tác, kế hoạch cho ăn tốt nhất vv, được tối ưu hóa.

Với các mục tiêu trên, các nhà nghiên cứu và đội ngũ của chúng tôi luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng và giúp họ phát triển.

fish

 

shrimp1