Dịch vụ & Các sản phẩm khác

Giới thiệu

Ocialis là một nhãn hàng thuộc Neovia. Tập đoàn Neovia là một tập đoàn kinh tế mạnh dựa trên nguyên tắc tiếp cận đa ngành, đa loài và đa vùng. Nhờ sự hỗ trợ lẫn nhau trong tập đoàn, những dịch vụ khác của chúng tôi có thể giúp bạn cải thiện năng suất của trang trại của mình. Trong nuôi trồng thủy sản, năng suất của trang trại không chỉ phụ thuộc vào chất lượng thức ăn, mà còn phụ thuộc vào những yếu tố quan trọng khác. Chẳng hạn: chất lượng nguồn nước, an toàn sinh học, vệ sinh, quản lý trang trại, hay xu hướng đa dạng hóa chủng loại.

Do đó, chúng tôi có khả năng mang đến cho bạn các dịch vụ khác và các sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu của bạn trong nuôi trồng tôm, cá.