Dịch vụ & Các sản phẩm khác

Premix và Dịch vụ

Dịch vụ và Premix của Neovia kết hợp giữa việc cung cấp kỹ thuật và các dịch vụ trong sản xuất thức ăn chăn nuôi gồm cả qui mô công nghiệp và trang trại nhỏ.
Lĩnh vực hoạt động của nhánh Dịch vụ và Premix bao gồm: Tư vấn công thức và dinh dưỡng, giám sát kỹ thuật, thiết kế chương trình chăn nuôi, đưa ra những quyết sách hỗ trợ tiếp thị sản phẩm và bán hàng. Mỗi năm, hơn 20 triệu tấn thức ăn chăn nuôi trên thế giới được sản xuất nhờ việc sử dụng dịch vụ/Premix của Neovia.

services