Nghiên cứu và Phát triển (R& D)

Chiến lược R&D

  • Ocialis có đội ngũ nhân viên R & D giàu kinh nghiệm. Bộ phận R&D là đòn bẩy cho sự sáng tạo và khác biệt của tập đoàn, và cho phép để dự đoán và có phản ứng kịp thời trước những khó khăn tại cơ sở cũng như toàn cầu về lĩnh vực tôm,cá.
  • Ocialis có một bộ phận nghiên cứu quan trọng nhất trong lĩnh vực thủy sản và có thể thiết lập mối quan hệ với các đối tác quan trọng để thực hiện nghiên cứu trên toàn thế giới.
  • Bộ phận R & D được thiết lập và cấu thành, dựa trên cấu trúc quốc tế tại Việt Nam, Brazil, Pháp, Mexico và Indonesia.Chúng tôi có thể thực hiện các thí nghiệm và cung cấp các giải pháp sáng tạo không chỉ cho chính mình mà còn cho các công ty khác. Lĩnh vực nghiên cứu của chúng tôi thực hiện trên các loài khác nhau như tôm (tôm thẻ chân trắng và tôm sú), cá nước ngọt (cá rô phi, cá tra, cá lóc …) và cá biển như cá chẽm, cá nục hoặc trên trại giống hay trại nuôi thương phẩm, trên từng giai đoạn.
  • Đội ngũ R & D của chúng tôi được có khoảng 50 nhân viên, bao gồm các chuyên gia, kỹ sư và kỹ thuật viên có trình độ cao trong việc xây dựng, thiết kế thí nghiệm, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản. Các chuyên gia này chuyên tiến hành thí nghiệm tuân thủ theo các nguyên tắc tiêu chuẩn chất lượng ISO.