Nghiên cứu và Phát triển (R& D)

Trung tâm R&D của chúng tôi

Trung tâm R &D thủy sản nằm ở huyện Nhà Bè (thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) với tổng diện tích 23 ha, nơi chúng tôi có thể thực hiện các nghiên cứu cho cả hai loài, loài nước biển như tôm, cá chẽm và loài nước ngọt như: cá tra, cá rô phi, lóc … cho tất cả các hình thức trang trại từ trại giống đến ao, bao gồm:

  • Sản xuất giống để phát triển và đánh giá các loại thức ăn của ấu trùng tôm.
  • 48 bể cho các thử nghiệm tôm trong nhà (nước sạch).
  • 48 bể cho các thử nghiệm cá.
  • Kiểm tra tiêu hóa để đánh giá hiệu quả tiêu hóa nguyên liệu khác nhau hoặc các thức ăn khác nhau.
  • 5 hệ thống lồng để làm các thử nghiệm trong ao cho các loài khác nhau. Mỗi thử nghiệm có thể so sánh 6 điều trị bằng 8 lần lặp lại.
  • 5 hệ thống lồng cho thử nghiệm tôm bằng cách sử dụng phương pháp tương tự đối với mô hình cá.
  • 12 ao kích thước khác nhau để chạy thử nghiệm ở quy mô thương mại.
R&D-Unit-(1)