Nghiên cứu và Phát triển (R& D)

Công bố khoa học của chúng tôi

CÁC THÀNH TƯU CHÚNG TÔI ĐẠT ĐƯỢC

  • Việt Nam: Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi thức ăn và tốc độ tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng trong điều kiện trang trại.
  • Mong muốn của chúng tôi: Để đáp ứng nhu cầu của bạn.
  • Pháp: Phát triển loại thức ăn tối ưu hóa chất lượng thịt cá hồi.
  • Brazil/Pháp: Phát triển của một mô hình cụ thể hỗ trợ công tác lựa chọn nguyên liệu.
  • Việt Nam: Định nghĩa về nhu cầu dinh dưỡng cho cá tra.
  • Pháp: Phát triển của một chương trình nuôi dưỡng tối ưu cho cá trắm, thích ứng với năng suất tự nhiên của ao.
  • Pháp/Mỹ: Xác định khả năng tiêu hóa nguyên liệu cho tôm thẻ chân trắng.
  • Việt Nam: Lựa chọn các thành phần tốt nhất để cải thiện sự hấp thu thức ăn của tôm sú.
  • Brazil: Phát triển thức ăn mùa đông cho cá rô phi.
  • Pháp: Tăng trưởng và chuyển hoá thức ăn cải thiện tỷ lệ cho cá chẽm biển, thông qua các chương trình thức ăn và cho ăn.