• Danh mục

 • Trung tâm R&D

 • Nghiên cứu

 • Chất lượng

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN NHÀ BÈ

Tầm nhìn và sứ mạng

Với sự đầu tư bài bản từ Tập đoàn ADM, Trung tâm NCPTTS Nhà Bè đang từng bước hoàn thiện và định hướng trở thành Trung tâm NCPT TS đạt tiêu chuẩn quốc tế với các sứ mạng sau:

 • Nghiên cứu, phát triển và đánh giá các giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi phục vụ cho sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản toàn cầu;
 • Hợp tác với các Trường Đại học và các Trung tâm Nghiên cứu trong và ngoài nước về nghiên cứu và đào tạo để phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao;
 • Chuyển giao các ứng dụng khoa học kỹ thuật cao vào thực tế sản xuất và cung cấp các dịch vụ NCPT cho các đối tác trong và ngoài nước;

Giới thiệu

Về nhân sự: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Thủy sản (NCPTTS) Nhà Bè có đội ngũ nhân viên nghiên cứu giàu kinh nghiệm gồm 01 Tiến sỹ, 01 Thạc sỹ, 05 Kỹ sư và 19 công nhân được đào tạo từ thực tế nghiên cứu và sản xuất.

Về cơ sở vật chất: Trung tâm NCPTTS Nhà Bè được xây dựng từ năm 2007, tại huyện Nhà Bè , thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, với tổng diện tích 23 ha, và được phân chia thành các khu vực riêng biệt để có thể thực hiện các nghiên cứu cho các loài thủy sản nước lợ mặn như tôm thẻ chân trắng, tôm sú, cá chẽm, cá măng biển và các loài thủy sản nước ngọt  như cá tra, cá rô phi, cá lóc, ếch… Trung tâm được thiết kế khép kín từ trại giống đến ao nuôi thí nghiệm. Các hệ thống thí nghiệm gồm:

 • Trại giống thí nghiệm gồm 24 bể 500L để nghiên cứu, phát triển và đánh giá các loại thức ăn cho ấu trùng của tôm thẻ chân trắng.
 • Một hệ thống bể thí nghiệm tôm trong nhà gồm 48 bể 1000L và một hệ thống bể thí nghiệm cá gồm 48 bể 220L để nghiên cứu xây dựng công thức thức ăn mới, so sánh chất lượng thức ăn của các đối thủ và kiểm tra các loại phụ gia.
 • Hệ thống bể tiêu hóa gồm 24 bể 220L để đánh giá chất lượng dinh dưỡng và khả năng tiêu hóa của các loại nguyên liệu và các thức ăn khác nhau.
 • Năm (05) hệ thống gièo thí nghiệm cá, mỗi hệ thống có 48 gièo 2m2 và 24 gièo 8m2, và ba (03) hệ thống gièo thí nghiệm tôm, mỗi hệ thống có 48 gièo 2m2 để đánh giá chất các công thức thức ăn và các chất phụ gia, và  so sánh chất lượng thức ăn của các đối thủ.
 • Ba (03) mô hình nuôi tôm đang được ứng dụng phổ biến gồm hệ thống nuôi tôm siêu thâm canh BIOSIPEC (BIOSIPEC ADVANCE), hệ thống tuần hoàn sinh thái khép kín (BIOSIPEC STANDARD) và hệ thống nuôi tôm bán thâm canh ao bạt.

Figure 1. Hệ thống thí nghiệm tiêu hóa

Figure 2. Hệ thống bể thí nghiệm tôm

Figure 3. Hệ thống bể thí nghiệm cá

Figure 4. Hệ thống gièo thí nghiệm tôm

Figure 5 Hệ thống gièo thí nghiệm cá

Figure 6. Hệ thống nuôi tôm bán thâm canh ao bạt

Figure 7. Hệ thống nuôi tôm thâm canh BIOSIPEC STANDARD

Figure 8. Hệ thống nuôi tôm siêu thâm canh BIOSIPEC ADVANCE

Figure 9. Hệ thống bể ương tôm giống