• Danh mục

  • Trung tâm R&D

  • Nghiên cứu

  • Chất lượng

CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU

Cân bằng nguồn lực giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng được xem là định hướng quan trọng giúp Trung tâm phát triển liên tục và đảm bảo sự gắn kết với chiến lược phát triển của Tập đoàn. Trong nghiên cứu cơ bản, Trung tâm tập trung phát triển các phương pháp nghiên cứu và các sản phẩm mới mang tính đột phá để phục vụ cho các mục tiêu phát triển dài hạn. Trong khi, các nghiên cứu ứng dụng sẽ tập trung phát triển các giải pháp kỹ thuật có khả năng ứng dụng nhanh để giải quyết những khó khăn xuất hiện trong thực tế sản xuất giúp đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng và đối tác.