• Danh mục

  • Trung tâm R&D

  • Nghiên cứu

  • Chất lượng

CHẤT LƯỢNG

Trung tâm NCPT TS Nhà Bè trực thuộc hệ thống 13 Trung tâm Nghiên cứu toàn cầu về dinh dưỡng vật nuôi của Tập Đoàn ADM. Hàng năm, Trung tâm có thể thực hiện trên 30 dự án nghiên cứu các loại. Các dự án này phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn ISO và có thể truy xuất chi tiết từ nguồn gốc, chất lượng con giống cũng như các sản phẩm được thử nghiệm. Các qui trình thử nghiệm luôn được chuẩn bị và xét duyệt bởi hội đồng nghiên cứu chuyên ngành của Tập đoàn. Trong quá trình thử nghiêm, các thông số kỹ thuật đều được ghi nhận chính xác theo đúng đề cương nghiên cứu đã đề ra.