Chất lượng và sự bền vững

Nguyên liệu thô

LỰA CHỌN NGUYÊN LIỆU THÔ NGHIÊM NGẶT

Chính sách về chất lượng và an toàn thực phẩm là một phần của chính sách chung về tính minh bạch, cải tiến liên tục và đầu tư cá nhân đối với tất cả nhân viên. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành chuyên gia về dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi và là một liên kết quan trọng trong chuỗi cung ứng thức phẩm, có trách nhiệm đối với khách hàng và người tiêu dùng.

Trước khi sản xuất chúng tôi thiết lập một dây chuyền hiệu quả để đảm bảo chất lượng nguyên liệu.

  • Lựa chọn và phân tích các nguyên liệu trước khi chuyển đến nhà máy để xử lý
  • Đánh giá và phân loại nguồn cung cấp bằng cách sử dụng phương pháp nội bộ gọi là “Cường độ dòng điện” ( mua nguyên liệu thô, đánh giá rủi ro, hoạt động và kiểm soát kết quả).
  • Phân tích các sản phẩm nhập khẩu ngay khi đến cảng.