Chất lượng và sự bền vững

Kiểm soát và truy xuất nguồn gốc

  • CÁC QUY ĐỊNH NGHIÊM NGẶT CỦA TẬP ĐOÀN TRÊN QUY MÔ TOÀN CẦU

Ocialis áp dụng các quy tắc được đưa ra bởi tập đoàn Neovia

Chất lượng và an toàn thực phẩm là hai ưu tiên hàng đầu của Neovia, được tìm thấy ở mọi cấp độ và trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của chúng tôi, từ việc chọn nhà cung cấp, kiểm soát của thành phẩm, và bao gồm cả các quy trình sản xuất cực kỳ khắt khe, cho phép truy xuất nguồn gốc.

  • QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Mỗi năm, Neovia phân tích nhiều mẫu nguyên liệu và thành phẩm. Những phân tích được thực hiện dưới sự giám sát của Invivo Labs, các phòng thí nghiệm nghiên cứu và phân tích của Tập đoàn. Một số mẫu được phân tích tại các nhà máy, trong các phòng thí nghiệm thuộc nhà máy của Tập đoàn.

Trong nhà máy, mỗi công đoạn của quá trình sản xuất được kiểm soát bằng các bài kiểm tra thực hiện bởi đội ngũ có thẩm quyền cùng các điều phối viên chất lượng. HACCP – Chứng chỉ HACCP – Hazard Analysis Control of Critical Point ( tức hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, thông qua việc nhận biết các mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn) đã được sử dụng trong tất cả các địa điểm sản xuất của Tập đoàn kể từ năm 1997.

  • TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

Khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm được đảm bảo trong mỗi nhà máy Việc lấy các mẫu thành phẩm để lưu giữ ít nhất 6 tháng trong thư viện mẫu để đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc. Hậu cần cực kỳ chính xác đã được thiết lập để đảm bảo an toàn tối đa cho việc giao hàng.