• Danh mục sản phẩm

 • ocialis

  Thức ăn cho tôm sú

 • ocialis

  Thức ăn cho tôm thẻ

 • Thức ăn cho cá nước ngọt

  Thức ăn cho cá nước ngọt

 • Thức ăn cho cá biển

  Thức ăn cho cá biển

 • Thức ăn cho cá nước lạnh

  Thức ăn cho cá nước lạnh

NANOLIS GO

THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ GIỐNG CÁ NƯỚC NGỌT (CÁ TRA, CÁ KÈO…)

CAPILIS

THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ CHÉP, CÁ TRẮM

PANGA

THỨC ĂN CHUYÊN BIỆT DÀNH CHO CÁ DA TRƠN: TRA, BASA, DỨA…

RANALIS

THỨC ĂN CHUYÊN BIỆT DÀNH CHO ẾCH

TILAPHI

THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ CÓ VẢY: RÔ PHI, ĐIÊU HỒNG, RÔ ĐỒNG…

NANOLIS P

THỨC ĂN HỖN HỢP CAO CẤP DÀNH CHO CÁ GIỐNG CÁ NƯỚC NGỌT

NANOLIS

THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ GIỐNG CÁ NƯỚC NGỌT: CÁ TRA, CÁ KÈO…

MULTILIS

THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ NUÔI THUỘC HỌ CÁ CHÉP:CHÉP, TRẮM, MÈ…