• Danh mục sản phẩm

  • Thức ăn cho tôm giống

  • Thức ăn cho cá giống

  • Thức ăn cho ương vèo

  • Probiotics - Men vi sinh

  • Thức ăn cho các mồi sống

NORI

THỨC ĂN HOÀN CHỈNH DẠNG VIÊN NANG CHO TRẠI SẢN XUẤT CÁ GIỐNG CHUYÊN DỤNG CHO GIAI ĐOẠN TẬP CHUYỂN ĐỔI TỪ THỨC ĂN MỒI SỐNG SANG THỨC ĂN TỔNG HỢP.

MeM Prime

THỨC ĂN HOÀN CHỈNH CHO ẤU TRÙNG CÁ

CAVIAR

THỨC ĂN HOÀN CHỈNH DẠNG VIÊN NANG CHO TRẠI SẢN XUẤT CÁ GIỐNG CHUYÊN DỤNG CHO GIAI ĐOẠN TẬP CHUYỂN ĐỔI TỪ THỨC ĂN MỒI SỐNG SANG THỨC ĂN TỔNG HỢP.