Thông tin liên hệ

 • Cơ sở 01

  Công ty TNHH GUYOMARC’H Việt Nam

  Địa chỉ: Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

  Điện thoại: +84 (0) 2743 740 414

 • Cơ sở 02

  Nhà máy Ocialis Đồng An

  Địa chỉ: Lô E, Đường số 2A/1, Khu công nghiệp Đồng An, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

  Điện thoại: +84 (0) 2743 782 307 / +84 (0) 2743 768 319

   

Tab 1

Tab 2

gửi tin nhắn