Thông tin liên hệ

OCIALIS 

Công ty TNHH GUYOMARC’H Việt Nam

Khu phố 1B, Phường An Phú,
Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại.  :+84 (0) 274 3740414

CƠ SỞ ĐĂNG KÝ VÀ SẢN XUẤT

Công ty TNHH GUYOMARC’H Việt Nam

1/ Aquaculture feed (Fish, Shrimp, Frog feed): Khu phố 1B, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

2/ Shrimp feed: Lô E, Đường số 2A/1, Khu công nghiệp Đồng An, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

 

Form liên hệ