• Danh mục

  • Tin tức

  • Sự kiện

  • Video

14
05/2019

Công thức mới góp phần cải thiện màu sắc và hỗ trợ tăng trưởng trên tôm nuôi

Cải thiện màu sắc nhờ bổ sung astanxanthin Màu sắc trên tôm ngoài việc biểu thị tình trạng sức khỏe còn ảnh hưởng rất lớn đến giá trị thương phẩm của tôm. Màu sắc quyết định giá tôm trên thị trường, nơi tôm được phân loại và đánh giá dựa trên màu sắc của chúng, ... Read moreZalo Chatbot “Anh Ba Chuẩn” chính thức được đổi tên thành “Ocialis”