• Danh mục

  • Biosipec Standard

  • Biosipec Advance

BIOSIPEC là mô hình ương-nuôi tôm công nghệ cao, an toàn và bền vững, được phát triển bởi tập đoàn ADM từ 2017. 

Tiêu chí

  • Phù hợp với các điều kiện vùng nuôi khác nhau
  • Đảm bảo chi phí hợp lý, hiệu quả và dễ áp dụng
  • Không sử dụng kháng sinh và giảm thiểu thay nước 
  • Qui trình ương-nuôi ổn định với các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của tập đoàn ADM gồm thức ăn MeM, Vana Nano, Neolis, Vanalis, Mono Eco, vi sinh Bactosafe…
  • Hiệu quả về mặt kinh tế, bền vững về môi trường và truy xuất về chất lượng