Về chúng tôi

Hoạt động công nghiệp

Sơ đồ tổ chức
Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về hoạt động của chúng tôi …

industrial

Trụ sở chính và phòng xuất khẩu

Các nhà máy thức ăn hoàn chỉnh

Nhà máy sản xuất Premix