Dịch vụ & Các sản phẩm khác

InVivo Labs

Mạng lưới toàn cầu

InVivo Labs là một mạng lưới toàn cầu có trụ sở tại Pháp, Trung Quốc, Việt Nam và Brazil.Trong đó, đáng chú ý là lĩnh vực phân tích thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

InVivo Labs là trung tâm phân tích thí nghiệm cao cấp của Neovia. InVivo Labs đảm bảo chất lượng và sự an toàn của nguyên liệu cũng như thành phẩm, thông qua hai phòng thí nghiệm uy tín đặt tại châu Á là Trung Quốc và Việt Nam.

InVivo Labs được trang bị HPLC, HPLC / MS / MS, GC, GC / MS, AAS, ICP, ICP / MS, Kjeldahl và Dumas, NIRS, thực hiện phân tích hơn 1 800 000 mẫu mỗi năm, và phát triển gần 10 phương pháp phân tích mới hằng năm.

Các phòng thí nghiệm của InVivo Labs nổi tiếng về chuyên môn, thực hiện rộng rãi các phân tích về thức ăn động vật và thực phẩm của con người, và phân tích nông sản (thực phẩm, chế độ ăn uống và dinh dưỡng).

Một mạng lưới ngày càng mở rộng

Neovia đang dần mở rộng ra mạng lưới phòng thí nghiệm trên thế giới dựa trên các địa điểm sẵn có hiện nay (đặc biệt là ở Brazil, Việt Nam, Nam Phi và Trung Quốc), để phổ biến tốt hơn và nâng cao chuyên môn của mình. http://invivo-labs.vn/

labs